banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Danh Sách Đại Hội Thầy Trò Hoàng Diệu & Liên Trường Ba Xuyên tại Nam California Ngày 26 tháng 5, năm 2024

Xem Thơ Mời Đại Hội

Danh Sách Tác Giả Viết Bài Đặc San 2024
Danh Sách tham dự Đại Hội 2024
Danh Sách Mạnh Thường Quân

STT HỌ TÊN NIÊN KHÓA/TITLE STATE Số Người Tham Dự
1 Thầy Cô Nguyễn Trí Lục Cựu GS CA 2
2 Thầy Trần Đình Hòe Cựu GS CA 1
3 Thầy Huỳnh Hữu Khương Cựu GS CA - Orange C 1
4 Cô Thầy Lâm Hoàng Anh Cựu GS CA - OC 2
5 Cô Lê Phạm Lê Cựu GS CA -San Jose 1
6 Cô Sơn Thị Sương Cựu GS CA 1
7 Thầy Cô Trần Cảnh Xuân Cựu GS CA 2
8 Cô Trang Ngọc Nói Cựu GS CA 1
9 Cô Vương Việt Thủy Cựu GS CA 1
10 Thầy Nguyễn Văn Sâm Cựu GS CA 1
11 Trần Ngọc Ánh (Cô Nguyễn Văn Sâm) 68-75 CA 1
12 Trương Ngọc Thủy 67-74 (Hội Trưởng) CA - OC 1
13 Phan Trường Ân 65-72 CA - OC 1
14 Nguyễn Kim Lang 71-78 CA - OC 1
15 Nguyễn Kim Yến 86-89 CA - OC 1
16 Trần Dân Dục Anh CA - OC 1
17 Lưu Ngọc Hà 60-67 CA - OC 1
18 Chung văn Chương 58-65 CA - OC 1
19 Đỗ Lê Thủy 68-75 CA 1
20 Bửu Lưu 68-75 CA 1
21 Trần Thị Hai 68-75 CA 1
22 Kiều Công Thành 68-75 CA - OC 1
23 Nguyễn Kim Hạnh Dâu HD CA - OC 1
24 Trương Bích Ngọc 60-67 PA 1
25 Trịnh Mỹ Dung 61-68 CA 1
26 Trần Chánh 58-65 CA 1
27 Nguyễn Thị Mỹ Vân 60-67 CA - OC 10
28 Võ Ngọc Đường Rể HD CA - OC 1
29 Tiêu Cẩm Hương Đồng Hương CA - OC 1
30 Tiêu Thị Thúy 63-70 CA - OC 1
31 Lưu Kim Oanh 70-77 CA - OC 1
32 Hồ Võ Phương Quế 62-69 Canada 2
33 Phan Kim Lan 71-78 NM 1
34 Phan Ngọc Hải 58-65 TX 1
35 Trần Thị Tuyết Hồng 62-69 CA 1
36 Lê thị Vân 70-77 AZ 1
37 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Việt 67-74 CA 2
38 Đặng Phước Đức 62-69 CA 1
39 Lê Xừng 60-67 CA - OC 1
40 Phạm Kim Phúc 66-73 CA - OC 1
41 Huỳnh Thanh Long Rể HD CA - OC 1
42 Quách Minh Tâm 70-77 CA 1
43 Huỳnh Bạch Lan 70-77 CA 1
44 Chị Hạnh Ngọc BCH Hội ĐHST CA 1
45 Trương Ngọc Tuyết 59-66 CA - OC 1
46 Trương Đức  60-67 CA 1
47 Trần Tìa 58-65 TX 1
48 Chị Trang Dâu HD TX 1
49 Lương Tuấn Anh  Thân Hữu CA 1
50 Nguyễn Thanh Xuân Thân Hữu CA 1
51 Trịnh Kim Long 61-68 CA 1
52 Mã Nguyệt Loan 61-68 CA 1
53 Đinh Kim Ba  66-73 SC 1
54 Lâm Văn My Rể HD SC 1
55 Phương Thị Mai 68-75 CA 1
56 Trang Du Quang 62-69 CA 1
57 Katherine Phung HD CA 1
58 Trương Thị Thoại 62-69 CA 1
59 Dương Văn Chính 62-69 CA 1
60 Lâm Út 67-74 CA 1
61 Trương Thị Chất 69-76 CA 1
62 Cô Quách Tú Ngân Cựu Giáo Sư CA 1
63 Đinh Hùng Thân Hữu CA 1
64 Thuyền Vũ Thân Hữu CA 1
65 Dương Bình Thân Hữu CA 1
66 Annie Dương Thân Hữu CA 1
67 Mai Chi Thân Hữu CA 1
68 Thùy Châu Thân Hữu CA 1
67 Khánh Vân Thân Hữu CA 1
68 Trương An Ninh Trần Văn CA 1
69 Trần Đình Vinh 81 CA 1
70 Vũ Minh Cường 81 CA 1
71 Liêu Hồng Sơn 81 CA 1
72 Mai Lam 71-78 CA 1
73 Hoàng K Cương Rể HD 70-77 CA 1
74 Đào Diên Thân Hữu CA 1
75 Tươi Phan 75 CA 1
76 Phan Trường Đệ 66-73 CA 1
77 Chị Hồng (Vợ anh Nguyễn Quang Trung HD 60- 67) Dâu HD CA 1
78 Ngàn Nguyễn 58-65 CA 1
79 Kiêm Hoàng Lang 71-78 CA 2
80 Thái Thị Hồng 68-75 CA 1
82 Trần Huỳnh Thái 68-75 CA 1
         
         
         
  Total     98

Đại Hội Hoàng Diệu và Liên Trường sẽ tổ chức tại:

Địa điểm: Diamond Seafood Palace
8058 Lampson Ave,
Garden Grove, CA 92841


Thời gian: Chủ Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024
(Nhằm ngày 19 tháng Tư Năm Giáp Thìn Âm Lịch
)


Từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Phần ẩm thực: $55/mỗi người

  • Phần ẩm thực: $55/mỗi người
  • Quý Mạnh Thường Quân có thể gởi checks ủng hộ Đại Hội theo địa chỉ dưới đây, hoặc liên lạc Hội Phó Nguyễn Kim Lang theo số điện thoại 714-928-7885 
    Nguyễn Kim Lang
    15161 Brighton St
    Westminster, CA 92683
  • Quý Anh Chị cũng có thể ghi danh và đóng tiền ngay tại Nhà Hàng trong ngày Đại Hội Chủ Nhật, May 26, 2024

Lưu ý:

  • Quý Thầy Cô và các anh chị cựu học sinh ở xa về tham dự Đại Hội muốn nghỉ ngơi ở vacation house, xin vui lòng liên lạc Ban Chấp Hành để tiện việc chuẩn bị và sắp xếp.

Kính mời ghi danh tham dự - xin email hay liên lạc BCH Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh TH Hoàng Diệu Ba Xuyên Nam California.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Trương Ngọc Thủy:  720-951-5506
Nguyễn Kim Lang:    714-928-7885
Trần Ngọc Ánh:        318-880-2004
Lưu Ngọc Hà:           714-623-0887
Đỗ Lê Thủy:              626-622-7037
Phan Trường Ân:       619-787-4037
Nguyễn Hồng Nhan:  317-504-3246 - thhoangdieu@gmail.com

 

Trân trọng kính mời,

Thay mặt Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh TH Hoàng Diệu Ba Xuyên tại Nam California

Hội Trưởng,

Truong Ngoc Thuy

Trương Ngọc Thủy

Logo HD

Last updated 05/24/2024

 

 

 

 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1