banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Danh Sách Tặng Đặc San
THÁNG 5 NĂM 2014 - Hình bìa của đặc san Hoàng Diệu 2012

Xem Thơ Mời -Danh Sách tham dự - Danh Sách Tác Giả Viết Bài cho Đặc San - Danh Sách Mạnh Thường Quân - Danh sách tham dự Tiền Đại Hội 24 tháng 5, 2014 - Danh sách order đặc san 2014

DANH SÁCH ĐẶC SAN TẶNG MẠNH THƯỜNG QUÂN
STT Họ Tên Niên Khóa Số lượng Ghi Chú
1 Chị Triệu Thị Kiển - Dallas, Texas 68-75 1 Tặng
2 Chị Nguyễn Hồng Nhan - Indiana 68-75 1 Tặng
3 Chị Đỗ Lê Thủy - California 68-75 1 Tặng
4 Chị Trần Thị Hai - California 68-75 1 Tặng
5 Chị Ngô Thị Xuân Nga - Canada PhápVăn79 ĐHCT 1 Tặng
6 Chị Nguyệt Ánh Ryan - California 60-67 1 Tặng
7 Anh Phan Trường Ân - California 65-72 1 Tặng
8 Thầy Vũ Ngọc Phan - California Cựu Giáo Sư 1 Tặng
9 Chị Trương Ngọc Thủy - California 67-74 1 Tặng
10 Chị Trần Ngọc Ánh - California 68-75 1 Tặng
11 Anh Nguyễn Tấn Kiệt - Virginia 77-80 1 Tặng
12 Cô Liễu Lê - Oregon Cựu Giáo Sư 1 Tặng
13 Chị Nguyễn Thanh Nga - California 70-77 1 Tặng
14 Chị Trịnh Ngọc Thủy - Sydney, Australia 71-78 1 Tặng
15 Anh Lâm Văn Khoa - Sydney, Australia 71-78 1 Tặng
16 Anh Chị Hưởng-Sao Mai Vương - New Orleans, Louisiana 61-68 1 Tặng
17 Chị Đinh Kim Ba - Taylors, South Carolina 66-73 1 Tặng
18 Chị Trần Thủy Hương - New Orleans, Louisiana 66-73 1 Tặng
19 Thầy Cô Nguyễn Quang Hồng - Lâm Hồng Vân - Maryland Cựu Giáo Sư 1 Tặng
20 Cô Thầy Trịnh Kim Liên - Austin, Texas Cựu Giáo Sư 1 Tặng
21 Thầy Cô Trần Cảnh Xuân - San Diego, California Cựu Giáo Sư 1 Tặng
22 Cô Phan Thị Tươi - Canada Cựu Giáo Sư 1 Tặng
23 Chị Chil Huỳnh - Sài Gòn Việt Nam 67-74 1 Tặng
24 Anh Hồ Thại - Sydney, Australia 59-66 1 Tặng
25 Chị Đỗ Thị Minh Giang - New Orleans, Louisiana 61-68 1 Tặng
26 Chị Lâm Hoàng Yến - Sài Gòn Việt Nam 64-71 1 Tặng
27 Chị Phan Thị Hạnh - Sài Gòn Việt Nam 64-71 1 Tặng
28 Chị Phan Bạch Tuyết - California 67-74 1 Tặng
29 Cô Dương Thanh Nguyên - Toronto, Canada Cựu Giáo Sư 1 Tặng
30 Cô Quách Ngân - California, USA Cựu Giáo Sư 1 Tặng
31 Chị Nguyễn Ngọc Dung - Cần Thơ Việt Nam 65-72 1 Tặng
32 Tùa Hia Hồ Thành Hiệp - NJ, USA Thân hữu 1 Tặng
33 Cô Phạm Thị Lê - CA, USA Cựu Giáo Sư 1 Tặng
34 Thầy Dương Minh Tự - FL, USA Cựu Giáo Sư 1 Tặng
35 Anh Trương An Ninh - CA, USA Trần Văn 1 Tặng
36 Cô Vĩnh Trường - OR, USA Cựu Giáo Sư 1 Tặng
37 Cô Lê Dung - CA, USA Phu nhân Thầy Lê Đình Điểu 1 Tặng
38 Chị Tiêu Thị Thúy - CA, USA 63-70 1 Tặng
39 Chị Lai Ánh Hồng - MI, USA 68-75 1 Tặng
40 Anh chị Lưu Ngọc Hà-Chung Văn Chương 60-67 1 Tặng
41 Anh chị Dương Thành Long - PA, USA 58-65 1 Tặng
42 Anh chị Tô Phùng Chấn - PA, USA 58-65 1 Tặng
43 Chị Huỳnh Thị Ba - TX, USA 57-64 1 Tặng
         
  Tổng cộng:   43  
 
DANH SÁCH ĐẶC SAN TẶNG TÁC GIẢ VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN
STT Họ Tên Niên Khóa Số lượng Ghi Chú
1 Nguyễn Ngọc Dung - Cần Thơ, Việt Nam 65-72 1 Tặng
2 Lê Thị Kim Chi - Sydney, Australia 70-77 1 Tặng
3 Lê Thị Thanh - Sóc Trăng, Việt Nam 68-75 1 Tặng
4 Cô Lê Phạm Lê - California, USA Cựu Giáo Sư 1 Tặng
5 Đỗ Thị Minh Giang - New Orleans, USA 61-68 1 Tặng
6 Song Ngân - Melbourne, Australia 61-68 1 Tặng
7 Thầy Cô Bình Huyên - Paris, France Cựu Giáo Sư 1 Tặng
8 Trần Ngọc Ánh - California, USA 68-75 1 Tặng
9 Trần Thu Hương - California, USA 68-75 1 Tặng
10 Dương Thị Hồng Thạch - Sóc Trăng, Việt Nam 68-75 1 Tặng
11 Tạ Thị Chuôn - Sóc Trăng, Việt Nam 68-75 1 Tặng
12 Nguyễn Hồng Phúc - Montreal, Canada 67-74 1 Tặng
13 Thầy Nguyễn Tư Thiếp - Sydney, Australia Cựu Giáo Sư 1 Tặng
14 Trương An Ninh - California, USA CHS Trần Văn 1 Tặng
15 Hồ Quốc Lực - Sóc Trăng, Việt Nam 68-75 1 Tặng
16 Thầy Vũ Ngọc Phan - California, USA Cựu Giáo Sư 1 Tặng
17 Trần Phù Thế - South Carolina, USA 57-64 1 Tặng
18 Nguyệt Ánh Ryan - California, USA 60-67 1 Tặng
19 Trịnh Ngọc Thủy - Sydney, Australia 71-78 1 Tặng
20 Lý Thừa Nghiệp - Sydney, Australia 60-67 1 Tặng
21 Nguyễn Hồng Nhan - Indiana, USA 68-75 1 Tặng
22 Trịnh Minh Dung - California, USA 64-71 1 Tặng
23 Cô Lê Đình Điểu - California, USA Phu nhân Cựu Giáo Sư 1 Tặng
24 Trương Ngọc Thủy - California, USA 67-74 1 Tặng
         
  Tổng cộng:   24  

 

  Grand total: 67 quyển

Website cựu học sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên

Last updated 04/27/2014

 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1