banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tiếc thương anh Quận - Hồ Quốc Lực 68-75

CUỐI NĂM CUỐI ĐỜI

Một ngày buồn cho đồng môn Hoàng Diệu,
Ngày cuối đời cho một kiếp làm nhân,
Anh ra đi chẳng biết có bâng khuâng?
Có tiếc nuối cho nợ trần sớm tận?

Tuổi sáu mươi cuộc đời như bất hạnh,
Về vĩnh hằng chốn xa cảnh trần gian,
Từ bỏ đi mọi vất vả gian nan,
Để thân quyến trong vô vàn cảm lụy,

Tuy từ giã cuộc đời về an nghỉ,
Cõi hư vô thân vốn dĩ phàm nhân,
Có đồng môn bạn hữu với người thân,
Cùng cầu nguyện từ xa ngàn vạn dặm.

VÂN NGUYỄN . JANUARY  1ST . 2014.
VIẾT TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH TRẦN VĂN QUẬN CHSHD(64-71)
VỀ AN NGHỈ CÕI VĨNH HẰNG.

 

Last updated 01/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1