banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tháng 6, Năm 2020

Tổng Kết Tài Chánh Hội Hoàng Diệu Nam California
Năm 2020

Tồn Quỹ Hội Hoàng Diệu năm 2019 là $8210.00 (tám ngàn hai trăm mười dollars)

Chi: 

  • Renew Website CHS $119.88 ngày 8/31/2019
  • Trích tiền $40 (thầy Hòe) cho họp mặt ngày 11/3/2019
  • Đăng phân ưu thân mẫu anh Trịnh Kim Long $50 ngày 11/3/2019
  • Trích quỹ $200.00 gởi cho Chị Ngô thi Minh Nguyệt ngày 11/10/2019
  • Deposit nhà hàng Diamond Palace $300.00 ngày 11/24/2019
  • Vòng hoa cho thân mẫu Hồng Nhan $50.00
  • Lệ phí gởi tiền về VN cho chị Minh Nguyệt $52.00

Tổng cộng phần chi= $929.88

Thu:

  • Anh Dương Kim Trọng khoá (61-68) tặng cho hội $200.00

Tổng Kết Quỹ 2020:

Tổng cộng quỹ Hội Hoàng Diệu còn lại: $8210+$200-929.88= 7480.12
(bảy ngàn bốn trăm tám chục dollars và mười hai cents)

--------------------------------------------------------------------------------

Chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của quý vị Mạnh Thường Quân tới Hội CHS Hoàng Diệu Nam California; đây là sự khích lệ lớn lao mà Quý Mạnh Thường Quân dành cho Ban Chấp Hành trong việc giữ gìn sinh hoạt của Hội Hoàng Diệu và  tổ chức những lần Đại Hội trong tình Thầy trò, đồng môn, và bạn hữu.

Chúng tôi luôn cố gắng duy trì những sinh hoạt này để Hội Ái Hữu Hoàng Diệu cùng các trường Trung học Ba Xuyên có được những buổi gặp gỡ thân tình.

Kính nhờ quý anh chị cùng phổ biến sinh hoạt chung này đến các bạn đồng lớp, hoặc đồng trường để càng ngày chúng ta càng mở rộng vòng tay Liên trường của các cựu học sinh thuộc các Trường Trung học Ba Xuyên Sóc Trăng.

Thân ái,

Trương Ngọc Thủy và BCH/Hội Ái Hữu CHS/HD/Nam California

 

Last updated 06/29/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1