banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tường Trình Đại Hội Liên Trường Tháng 5, 2016

Tổng Kết Tài Chánh Chi Thu cho Đặc San và Đại Hội Hoàng Diệu Nam California năm 2016

1 Phần Đại Hội Chi Thu Total Chi Total Thu Total All
a. Phần Chi Phí:
Mướn club house họp mặt Tiền Đại Hội 175
Thực phẩm Tiền Đại Hội 500
Bánh Cake cho Đại Hội 100
Móc khóa 200 cái  200
Ban Nhạc 250
Thank you Cards và Tem gởi bưu điện 50  
Rent hộp thư cho Hội (hai năm) 132
Chi phí mua sắm, mướn trang phục và dợt nhạc cho phần trình diễn Quốc Phục 400
Name tags, Banners 130
Tiền trả nhà hàng 5175 7112
b. Phần Thu
Tiền thu cho lệ phí nhà hàng:
- Tiền mặt 5615
- Check 855
- Hai Mạnh Thường Quân ẩn danh tặng mỗi người 200 ủng hộ trình diễn Quốc Phục 400 6870
Total Phần 1: đã chi  -242
2 Phần Đặc San Lưu Bút Trường Xưa
a. Phần Chi Phí:
 Tiền in ĐS 4000
 Tiền gởi ĐS 308 4308
b. Phần Thu
Mạnh Thường Quân ủng hộ 2845
Bán Đặc San 1215 4060
Total Phần 2: đã chi  -248
Total All: Tổng cộng đã chi -490
Phần Tổng Kết
Quỹ Hội 6225
Đã chi 490
Quỹ Hội còn lại 5735
Năm ngàn bảy trăm ba mươi lăm dollars

Last updated 07/03/2016

-------------------------------

Tổng Kết Quỹ Hoàng Diệu Sau Tân Niên 2016
Quỹ Hoàng Diệu Thu Chi Còn lại
Tồn Quỹ năm 2015
(mời xem trang tổng kết Quỹ 2015)
    6208
Thu tổng cộng 2290
 
Chi tổng cộng   2973
 
Nhà hàng refund tiền deposit 200    
Hai Mạnh Thường Quân Ẩn Danh ủng hộ Tiệc Xuân 500    
Còn Dư lại  
 17
--------------------------------------------------------------------------------------
Cộng dồn đem xuống: 2990 2973 6225

Ghi Chú: Chi tiết danh sách Mạnh Thường Quân và các danh mục chi thu đã lưu lại trong hồ sơ kết toán của Hội.

Tổng Cộng Tồn Quỹ:     $6225
                                                Sáu ngàn hai trăm hai mươi lăm dollars


 

Last updated 04/05/2016

 

 

 

 

 

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1