banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hình Cô Tươi Phan & Cô Vĩnh Trường Sept 2013 - Oregon USA

Hình lớp Đệ Tam B1 Hoàng Diệu niên khoá 1964-1965, Cô Vĩnh Trường nói ai có mặt, đưa tay lên!!
 
Mời các bạn tìm dùm Đoàn thị Nguyệt Ánh (Anh Ryan) và Ng thị Vĩnh Trường đứng ở đâu???? (năm 1959 lớp Nhứt của cô Trần thị Thu Thuỷ) - click vào xem hình lớn hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình Đại Hội 2012 trên SkyDrive

Hình 1 Đại Hội (hình lớn load hơi lâu)

Hình 2 Đại Hội (hình lớn load hơi lâu)

Hình 3 Đại Hội (hình lớn load hơi lâu)

Hình 4 Đại Hội (hình lớn load hơi lâu)

Hình Đại Hội trên Facebook của Thanh Nga - log in Facebook

Hình Họp Mặt Ban Chấp Hành Nam California tháng 9, 2011

Hình các lớp đàn em

Hình ảnh thăm viếng Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hoàng Diệu: anh Chung Văn Chương (niên khóa 60-67) Santa Ana CA

Hình Đại Hội Hoàng Diệu Bắc Cali July 2011

Hình Đại Hội Hoàng Diệu Bắc Cali July 2011 trên website CHS Hoàng Diệu Bắc California

Mời xem Video clip trên YouTube họp mặt HD Nam California 2/27/2011 do Thành Kiều post.

Mời xem Hình họp mặt HD Nam California 2/27/2011 do Bửu Lưu post.

Mời xem Hình họp mặt HD Bắc California do Kiệt Phạm post

Mời xem Hình họp mặt HD Nam California 2/27/2011

Hình Họp Mặt Mồng 4 Tết Sóc Trăng HD 68-75

  Sinh Hoạt của Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Sài Gòn:

Hình Thanh Nga về Việt Nam June 2010

----------------------------------------

Hình đám tang cô Lê Thị Đính

Hình ảnh sinh hoạt và họp mặt cựu học sinh Hoàng Diệu năm 2010:

  1. Họp mặt Santa Ana May 30 2010 - all views
  2. Họp mặt Santa Ana May 30 2010 - more
  3. Họp mặt Chicago July 2010
  4. Họp mặt Michigan 1 - July 2010
  5. Họp mặt Michigan 2 - July 2010
  6. Họp mặt Santa Ana - Thoại Liên và các bạn - July 2010
  7. Niagara falls July 2010
  8. Toronto July 2010
  9. Sacramento August 2010
  10. Hình bên Hoàng Diệu Yahoo Group - need to log in

 

Last updated 07/20/2014


California Pictures May 2006

Click on each picture to see larger picture!

Hop mat Cali  
1
  4   3
             
8   5   6   12
             
11   9   7   14
             
15   13   16   17
             
19   26   27   24
             
25   29   31   28
             
20   22   10   18
             
30   21   23   Nhan Can 2007
             
             

  

 

 
 
 
   
     

 

side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1