banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

HỌC TRÒ khóa 1965-1972 - KỶ NIỆM 50 năm ngày vào trường HOÀNG DIỆU

Thơ Mời

Tin tức cập nhật với hình ảnh Vườn Me

DANH SÁCH CHS Hoàng Diệu THAM DỰ HỌP MẶT khóa 65-72
Ngày 22 tháng 3, 2015 - (xếp theo vần ABC)

STT Họ  Tên Năm học Email / phone # Địa chỉ Tham dự (người) Đóng góp 
1 Tân Hòa AN   84 163 933 5480 VN-Soc Trang   $100 USD
2 Phan Trường  ÂN 65-72 anhdungphan@hotmail.com USA-Cali 1 $100 USD
3 Trần Ngọc ÁNH 68-75 nhatoingocanh@yahoo.com USA-Cali 2  
4 Trần Thanh                   65-72   VN-Can Tho    
5 Trần Thị   84 98 339 9050 VN-Soc Trang    
6 Dương Viên  BÌNH 65-72 84 91 802 5475 VN-Soc Trang 2  
7 Trương Duy BỬU   001 267 242 3966 USA-    
8 Trương Thành Hồng  CHÂU 65-72 84 121 380 3101 VN-Binh Phuoc 1  
9 Hồ Quang  CUA 65-72 84 91 398 3172 VN-Soc Trang 2  
10 Tô Văn CỦA     VN-Can Tho    
11 Lâm Hoàng CÚC   cuclam@hotmail.com AUS- 2  
12 Nguyễn Trường ĐÃNH 66-73 84 91 387 0977 VN-Can Tho 1  
13 Trịnh Kim  ĐẾN 65-72 84 91 956 3939 VN-Soc Trang 1  
14 Nguyễn Thành  ĐOÀN   84 90 801 9648 VN-Kien Giang 1  
15 Nguyễn Văn ĐỒNG     VN-Soc Trang    
16 Huỳnh Hữu ĐỨC     USA-Chicago    
17 Nguyễn Ngọc  DUNG 65-72 84 91 891 7924 VN-Can Tho 1  
18 Trang Thanh DUNG   84 96 399 8781 VN-Soc Trang    
19 Nguyễn Tấn DŨNG   dtn5348577@gmail.com USA-    
20 Nguyễn Kim EM     VN-Soc Trang    
21 Dương Ngọc     VN-Soc Trang    
22 Phan Thị  HẠNH 64-71 84 90  252 9618 phanthihanh1953@yahoo.com VN-Sai gon 1  
23 Quách Hồng HẠNH     USA-    
24 Phan Minh  HIỀN 65-72 84 91 360 1848 VN-Binh Duong 1  
25 Vương Văn HIỀN     VN-Soc Trang    
26 Trương Văn HIỀN     VN-Soc Trang    
27 Vương HỔ 65-72 84 91 807 2563   1  
28 Vương thị Việt  HOA 65-72 vuongthiviethoa@yahoo.com VN-Sai gon 1  
29 Ngô Thị Xuân HOA 65-72   VN-Sai gon    
30 Lai Mỹ HÒA   001 281 760 6747 USA-    
31 Trần Văn HỘI 65-72 001 604 615 8005 Canada-    
32 Nguyễn Ngọc HỒNG   0033 609 517 928 tribartram6@gmail.com France-    
33 Tiêu Long HỮU   84 91 873 9627      
34 Lê Công  ÍCH 65-72 84 98 832 5435 VN-Can Tho 1  
35 Vương Thị (Tô Hiệp) KHAI     VN-Soc Trang    
36 Trần Hoàng KHẢI   kiloo89@yahoo.com Canada-    
37 Nguyễn Thành  KHÁNH 65-72 84 93 260 9391 thanhkhanhhoangdieu@yahoo.com VN-Sai gon 1  
38 Lưu kim  KHOA     VN-Soc Trang    
39 Lý  LÁI 66-73 84 12 097 7485 VN-Soc Trang 1  
40 Lưu kim  LANG 64-71 84 90 920 6028 VN-Soc Trang 1 200 AUD
41 Đặng Quang LIÊM   84 90 837 2100 VN-Sai gon 1  
42 Sơn Thị  LIÊNG 64-71 stlieng@yahoo.com VN-Can Tho 1  
43 Ngô Thị LOAN     VN-Soc Trang    
44 Ngô Xuân  LONG 63-70 84 90 690 1954 VN-Soc Trang 1  
45 Trần Văn LONG 65-72 84 91 818 4316      
46 Trần Phi LONG     USA-    
47 Hồ Quốc  LỰC 68-75 obama68@vnn.vn VN-Soc Trang 1  
48 Trần (Hán Lén) LƯƠNG 65-72 84 98 329 0009 tranluong30152@gmail.com VN-Sai gon 1 5 triệu VNĐ
49 Võ thị Phương  MAI 65-72 gianghuong54@hotmail.com AUS-Sydney 2 200 AUD
50 Trần Ngọc MAI   thuminh@comeast.net USA-    
51 Châu văn  MẪN 65-72 84 90 804 0205 VN-Soc Trang 1 1 triệu VNĐ
52 Trần Văn MINH   84 165 741 1200      
53 Ong Thu MỴ 65-72 84 83 858 0456 VN-Sai gon    
54 Nguyễn Thi Tuyết NGA     VN-Soc Trang    
55 Huỳnh Giáp NGỌ 65-72   VN-Soc Trang    
56 Nguyễn Văn  NGỌC 65-72 84 98 601 0938 VN-Soc Trang 1  
57 Huỳnh Minh NGUYỆT     USA-    
58 Trần Thị NGUYỆT     VN-Soc Trang    
59 Dư Thị NGUYỆT 65-72   USA-    
60 Võ Thị  NHƯ 66-72 84 93 304 9391 VN-Soc Trang 1  
61 Trần Văn  ON 66-73 tvon2012@gmail.com VN-Can Tho 2  
62 Lâm PHOA 65-72   VN-Soc Trang 1  
63 Châu Phong  QUAN 67-74   USA-Cali 1  
64 Mã Diễm SINH   001 416 249 3872 Canada-    
65 Ngô Lài SƯƠNG 65-72 84 91  893 9081 ngolaisuong@gmail.com VN-Soc Trang 1  
66 Cao Văn     TÂM 65-72    VN-Soc Trang    
67 Nguyễn Minh TÂM     VN-Soc Trang    
68 Phạm Hoàng THANH 65-72 84 98  829 7595 VN-Soc Trang 1  
69 Ngô Kim  THẠNH 65-72 84 91  844 4747 thanhngokim49@gmail.com VN-Soc Trang 1  
70 Lê Hữu   THIỆN 65-72 thienle53@yahoo.com USA-Cali 1 $100 USD
71 Huỳnh Tứ THIỆT   VN-Soc Trang    
72 Trần Ngọc  THÚY 65-72 84 98 407 1884 VN-Soc Trang 1  
73 Phan Lệ THÚY   thuy0810@gmail.com Canada-    
74 Nguyễn Thu THỦY 65-72      
75 Nguyễn Minh TRÍ 73-80   USA-Cali 1  
76 Cao Chiêu TRÍ   VN-Soc Trang    
77 Trịnh Kim  TUYẾN     VN-Soc Trang    
78 Nguyễn Thị  TUYẾT 65-72 84 164  603  6073 VN-Soc Trang    
79 Phan Thị Bạch TUYẾT 67-74 bachtuyet555@yahoo.com USA-Cali 1  
80 Phan Hồng  TUYẾT 73-80 hongtphan60@yahoo.com USA-Cali 1  
81 Nguyễn Hoàng  VÂN 63-70 714-657-5505 vannguyen4002@yahoo.com USA-Cali 1  
82 Trịnh Thị VÂN   0061 393 230 152 AUS-    
83 Trần Giang VĂN 65-72   VN-Soc Trang    
84 Sơn  XUÂN 65-72   VN-Soc Trang    
85 Lưu Tấn XUÂN   001 403 320 8867 Canada-    
               
               
               
               
Tổng Cộng: 45 người       $300 USD và 400 AUD và 6 triệu VNĐ
               

 

Last updated 03/20/2015

 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1