banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh
Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên tại Nam California.

Thông Tin Trợ Giúp

Ngày 26 Tháng 10 năm 2021 vừa qua, BCH Hội Cựu giáo sư, Cựu học sinh HD Nam California có gửi món quà cho 3 anh thương phế binh tại Sóc Trăng, trong đó có 2 anh là cựu học sinh Hoàng Diệu.

Món quà do một số Thầy trò đồng môn HD tại Nam California có lòng hảo tâm gửi tặng.

Số tiền $1.000 USD đã gửi cho 3 anh:

  1. Trương Hiếu Liêm - CHS/HD
  2. Trương văn Húa
  3. Chung Nhật Thinh - CHS/HD

Cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý Thầy Cô và các anh chị đồng môn HD tại vùng Nam California.

Mến chúc các anh Hiếu Liêm, anh Húa, anh Nhật Thinh luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an.

Thân ái,
BCH Hội CHS/HD/Nam California

Updated 11/02/2021

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2