banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Thương Tử Tâm

cựu học sinh Hoàng Diệu 62-69

.MƯA NẮNG QUÊ NHÀ

rồi người đi một bóng chim trời
biển động mù sương  lệ ngắn dài
sớm chiều mưa nắng trời cố quận
hỏi cánh chim trời sao biết bay

chiếc xe lăn về phía chiều tà
phải chi đời mình như sân ga
mai mốt người về còn gặp lại
chăng lẽ trễ tràng cả kiếp sau

chiếc xe lăn về phía sương mờ
nhớ người vọc nước giởn trăng chơi
đò ngang cam phận về bến khác
dò dọc một đời nước trôi xuôi

chiếc xe lăn về phía bạc lòng
mưa đưa người về bên kia sông
mai về ngồi lại cầu thề hẹn
thời gian đâu theo nước ngược dòng

chiếc xe lăn về phía cuối đời
sao chẳng quay về chốn năm xưa
năm xưa chồng vợ thời nghèo khó
sớt chia nhau mưa nắng quê nhà.

THƯƠNG TỬ TÂM

 

 
 
Last updated 02/08/2013

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1