banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Nguyễn Thành Khánh

cựu học sinh Hoàng Diệu 66-73

                                                 Xuân nầy Hoàng Diệu thật vui
                                          Đồng môn các nước sum vầy bên nhau
                                                    Úc Châu lập hội rình rang
                                         Châu Âu họp mặt, bạn bè đông vui
                                                Sóc Trăng lại có hội trường
                                         Tôn sư trọng đạo, ngàn đời không quên
                                               Lại thêm một cuốn Đặc san
                                         Kính Thầy, tặng bạn, nhớ về trường xưa
                                                Năm lăm là tuổi trường ta
                                        Biết bao thế hệ rời trường ra đi
                                               Ra đi mãi vẩn không quên           
                                         Hai mươi tháng một, Thầy trò gặp nhau
                                                  Lần nầy ở tận Ca-li
                                         Gia đình Hoàng diệu, thỏa tình nhớ mong
                                                 Sài Gòn thì vẫn như  xưa
                                        Mời Thầy, mời bạn, trong ngoài đông vui
                                                 Sóc Trăng cũng chẳng kém ai
                                        Lần nầy mở rộng, mời luôn trong ngoài
                                                  Đồng môn dịp Tết thăm nhà
                                        Tết xong họp bạn, quê mình Sóc Trăng
                                                  Kỹ yếu làm cũng sắp xong
                                        Kính Thầy, tặng bạn chút tình Châu Âu
                                                 Cám ơn Thầy bạn năm châu
                                       Góp công góp sức, làm cùng Châu Âu
                                                  Xuân về kính chúc Thầy Cô
                                       Sống lâu trăm tuổi, cả nhà an khang
                                               Đồng môn thắt chặt tình thân
                                       Gia đình Hoàng Diệu, trong ngoài ấm êm
                                                                            
                                                  Sài Gòn ngày 05 tháng 1 năm 2013
                                   Kính tặng Thầy Cô, thương gởi Gia Đình Hoàng Diệu
                                                    Nguyễn Thành Khánh HD 66-73

 

 

 
 
Last updated 02/08/2013

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1