banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Q. Như Nguyệt

Thân hữu Hội CHS Hoàng Diệu

Người Yêu Ở Mãi Không Đi

Em ngồi tĩnh tọa cố thiền

Ch thy lòng mình bin khổ triền miên

Em ngồi cố giữ tâm yên

Thơ yêu lại đến vô biên muôn trùng

Giữ lòng không động vẫy vùng

Nhưng sao chỉ thấy trùng trùng sân si

Người yêu ở mãi không đi

Ở trong khối óc, con tim ở lì 

Ngồi thiền thấy rõ lòng mình

Em thấy thật rõ duyên tình buồn xo

Ấy thế bảo sao chẳng lo

Hóa ra khó dứt so đo làm gì…

Xếp bằng, em c quên đi

Vô thưng bám víu, từ bi nhiệm mầu

 

Quách Như Nguyt

Feb. 15th, 2013

 

 

 

 
 
Last updated 02/17/2013

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1