banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

BÓNG HOÀNG HÔN

VÂN NGUYỄN – Feb 2013

BÓNG HOÀNG HÔN

Dòng đời lặng lẽ bước đi qua,
Bình minh một thoáng đã xế tà,
Mai vàng vừa nở nay tàn tạ,
Tuổi xuân mới đó lại chóng già,

Tóc đen năm ấy ở phương xa,
Xa vắng đôi năm bổng nhạt màu,
Hoa râm nở rộ sao nhanh quá,
Gặp lại nhau đây bạn như ta.

MÙA XUÂN QUÝ TỴ 2013 –VÂN NGUYỄN.

 

 
 
 
Last updated 02/017/2013

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1