banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Lê Phạm Lê

Cựu Giáo Sư Trung Học Hoàng Diệu

Trúc Lâm Thiền Viện, Lâm Đồng

Đường về thiền viện xa xôi
Đèo cao bóng rũ, núi đồi bao la.
Chạnh lòng khách tự phương xa.
Bồi hồi chân bước, đường hoa lối vào.
Trời xuân nắng ấm dạt dào.
Mai vàng rộ nở, ngạt ngào hương lam.
Thông reo vi vút trên ngàn.
Hồ gương soi bóng, sương tan chập chờn.
Tâm tư thấm nhuộm ý thiền.
Xin cho thân vượt nẻo phiền u mê.

 

Chùa Kim-Sơn, California 

Chập chùng đồi núi nhấp nhô.
Sưong giăng chắn lối, mắt mờ rừng mây.
Bồng lai, tiên cảnh là đây.
Không gian tĩnh lặng, trời mây phiêu bồng.
Ung dung trên đỉnh núi rồng,
Chiều Kim-Sơn tự, rừng xông khói trầm.
Lối về Giác Ngộ, Vườn Tâm,
Thoảng hương Cam Lộ, cõi lòng vô ưu.

 

Đơn Sơ   

Lạc loài trên đất tạm dung. 
Dựng căn chòi nhỏ bên vùng biển êm. 
Bàn tay chai cứng, đá mềm. 
Đêm trăng soi bóng bên thềm đọc thơ.
Đong đưa chiếc võng chùng tơ.
Điệu ru ngày cũ à ơ ví dầu. 
Chòi sau lắc lẻo nhịp cầu.
Buồm xa thấp thoáng bóng tàu lắc lư. 
Bềnh bồng sóng nước vô tư.
Gió ơi, đưa mối sầu dư sang bờ!

 

 

 

 

 
 
Last updated 02/17/2013

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1