banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

KÍNH TẶNG THẦY TRẦN BÁ LANG

Thơ Nguyễn Hoàng Vân - HD 63-70

Hoàng Diệu có một người thầy,
Quanh năm suốt tháng lo về phát ngân,
Lương bỗng là chuyện rất cần,
Để các thầy khỏi bận tâm chuyện nhà.

Sau ngày khói lửa rụi tàn,
Thầy theo đường biển vượt ngàn hiểm nguy,
Tới Bi đong chẳng khó gì,
Nhưng cái bất hạnh cô đi lạc đường.

Cố nén giây phút thảm thương,
Cùng con thầy đến định cư Hoa kỳ,
San-ta A-na Ca-li,
Thầy cũng đi học đi thi một thời.

Bây giờ dù tuổi cao rồi,
Vẫn chơi ten-nis như thời trẻ thôi,
Bao năm lặn hụp nổi trôi,
Thầy lo con cái một đời đơn côi.

Nên lúc rãnh rỗi thảnh thơi,
Sóc Trăng hội phó bên trời tiểu bang,
Tổ chức họp mặt hàng năm,
Phát giải khuyến học ngày rằm Trung thu.

Thảnh thơi với tuổi bát tuần,
Bạn gái thầy mới quen vừa nửa năm,
Sức khỏe tựa ánh trăng thanh,
Mong thầy có được một trăm tuổi đời.


MÙA THU 2012, VÂN NGUYỄN.

 

Ca sĩ Mỹ Lan & con trai - Vân Nguyễn - Thầy Trần Bá Lang

 

Thầy Trần Bá Lang - Thầy Nguyễn Văn Dụng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last updated 11/12/2012
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1