banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

NGÀY LỄ TẠ ƠN

Thơ Nguyễn Hoàng Vân - HD 63-70

 

Hai hai mười một năm nay,
Người công dân Mỹ có ngày tạ ơn,
Hân hoan khắp cả mọi phương,
Moị người vui vẽ thói thường par-ty,

Truyền thống chọn món gà tây,
Gia đình tề tựu xum vầy đoàn viên,
Ngày nầy ngỡ chốn thần tiên,
Ai cũng quên hết ưu phiền đã qua,

Tạ ơn công dưỡng của cha,
Nghĩa mẹ mang nặng cho ta hình hài,
Tình thầy dù dạy một ngày,
Công người bảo trợ lúc ai lạc loài,

Bầu bạn trong cảnh bi ai,
Giúp nhau dù chỉ một vài bửa ăn,
Tạ ơn xứ sở cưu mang,
Cho ta thoát cảnh lầm than cuộc đời.

 

THANKSGIVING DAY, 22-11-2012 ,VÂN NGUYỄN, NAM CALI

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last updated 11/24/2012
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1