banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Kỷ Niệm Ngày Đưa Tiễn
KỶ NIỆM NGÀY CÔ LÊ THỊ ĐÍNH VĨNH VIỄN RA ĐI

Thơ Nguyễn Hoàng Vân - Cựu học sinh Hoàng Diệu 63-70

KỶ NIỆM NGÀY ĐƯA TIỄN

Năm xưa cũng tháng ngày nầy,
Thầy trò đưa tiễn Cô rời trần gian,
Xót xa giây phút ngỡ ngàng,
Mọi người đốt nét hương vàng tiễn đưa.

Bên hàng ghế gỗ lưa thưa,
Thầy Lang Thầy Lợi cũng vừa đến nơi,
Ai cũng xúc động bồi hồi,
Một vòng thăm viếng tiễn người ra đi.

Quan khách thân hữu khắp nơi,
Cùng cầu Cô sớm về nơi vĩnh hằng.
Bên cạnh luôn có Thầy Phan,
Cùng con cùng cháu đáp ơn mọi người.

VIẾT ĐỂ KỶ NIỆM NGÀY CÔ LÊ THỊ ĐÍNH VĨNH VIÊN RA ĐI – NOV 05, 2010.
PEEK FAMILY CEMETERY-LITTLE SAIGON-NAM CALIFORNIA.
VÂN NGUYỄN, NAM CALI .


Thương Thầy Nhớ Cô


Hai năm Cô đã xa Thầy,
Xa hội Hoàng Diệu xa bầy trò xưa

Cô ơi ngày tháng đong đưa
Thương Thầy lẻ bóng sớm trưa một mình

Đọc thơ sao vẫn buồn tênh
Người xưa vắng bóng lòng mênh mông buồn

Xin cùng thắp một nén hương
Gởi Cô một chút khói sương cõi trần.


Thương kính tặng Thầy Vũ Ngọc Phan
Hồng Nhan 68-75

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last updated 11/5/2012
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1