banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Thơ Snowynguyen - Cựu học sinh Hoàng Diệu 83-86

Mong Qua Cơn Nguy Khốn

Ba sáu năm ngày đêm
Ông trời thường đùa cợt
Con người chẳng sợ ai
Tàn phá thiên nhiên có
Rồi ảnh hưởng nhiều người
Giàu thì gặp Sandy
Nghèo khó gặp Sơn Tinh
Chẳng nàng nào mang đến
Bình minh cho mọi người
Chỉ là sự tàn phá
Đau thương cho con người
Muốn tránh nàng bão kia
Hãy gìn giữ thiên nhiên
Mà ông trời ban tặng,
Bàn tay ta làm nên
Tất cả là sự sống
Mong một ngày bão qua
Cho nhân loại được nhờ
Bao lo lắng ngày đêm
Nàng bão cùng thăm viếng
Sức ảnh hưởng giảm dần
Thiên nhiên là của ta
Giữ trong sạch môi trường
Cho nhân loại mai sau
Ông trời ngừng đùa cợt
Nàng bão cũng lánh xa
Nhiều ưu đãi thiên nhiên
Hưởng nhiều ngày hạnh phúc.

Xin cầu cho cơn bão qua nhanh không tàn phá nhiều vùng như anh Hiệp Hồ, anh Thạch Nguyễn, và Montreal cũng như Việt Nam.

Snowynguyen Nov 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 
 
 
 
Last updated 11/1/2012


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1