banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Ly Rượu Khuya
Kính Tặng Thầy Vũ Ngọc Phan

Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Cựu học sinh Hoàng Diệu 61-68
Thơ Nguyễn Hoàng Vân
Cựu học sinh Hoàng Diệu 63-70

Độc ẩm mình anh giữa đêm nay
Canh dài thao thức tỉnh hay say
Vầng trăng đối bóng ngoài song cửa
Ngỡ dáng em về áo trắng lay...

27-10-12
Minh Giang

Đơn lẻ mình em suốt đêm dài,
Năm canh không tửu ngỡ như say,
Trăng khuya soi bóng ngoài sân nhỏ?
Tưởng bóng hình anh trở lại đây,

Oct 30-2012
Vân Nguyễn
 

Cám ơn Vân Nguyễn
Bài rất tượng hình: đơn lẻ, đêm dài, không tửu mà say, ánh trăng, sân, hình anh, trở lại. 
Đối chọi: em về vs anh trở lại.
PV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last updated 11/2/2012
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1