banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Hồi Ức Về Thầy Phạm Thế Trúc
Giáo Sư Pháp Văn

Lý Văn Hào CHS HD 64-71

Vào đầu năm đệ tứ (NK 67 – 68), một hôm thầy Tô Quốc (Tổng Giám Thị) đến lớp tụi tôi cùng một thầy – gương mặt xương, tóc chải tém, mang kính đen - sau khi làm thủ tục chào hỏi xong, Thầy Quốc giới thiệu “vị khách” :
- Thầy giới thiệu với các em, đây là thầy Phạm Thế Trúc, giáo sư Pháp văn của các em – quay lại phía thầy Trúc, thầy Tô Quốc nói – xin giới thiệu với thầy đây là các học sinh lớp Tứ P2.

Sau khi thầy Tô Quốc từ giã thầy Trúc và cả lớp về văn phòng, câu xã giao đầu tiên mà thầy nói thì toàn là tiếng Pháp, bọn tôi lúc đó ngồi đực mặt ra, đúng là “vịt nghe sấm”! Lúc đó bọn tôi chỉ nghe được mấy từ “bonjour mes amis . . .” thì hiểu mang máng và kháo nhau là “thầy chào tụi mình đó!”, còn mấy từ sau thì “bù trất”!

Điều ấn tượng đầu tiên của thầy Trúc đối với bọn tôi là “hút thuốc”! thầy hút thuốc liên tục đúng như câu dân gian thường nói “điếu mồi, điếu liệng”. “Theo thống kê” mà bọn tôi tính được thì thầy chỉ sử dụng MỘT diêm quẹt duy nhất cho 2 giờ dạy để hút khoảng gần 2 gói thuốc Bastos xanh!!
Trong bụng áo của thầy lúc nào cũng secours ít nhất là 4 gói thuốc Bastos xanh ! có hôm bọn tôi đếm được tới 6 gói!
Còn khi dạy thì thầy nói tiếng Pháp “như lặt rau”, bọn tôi phải năn nỉ thầy bớt lại vì bọn tôi theo không kịp ! Thầy vui vẻ nhận lời “nhưng chỉ 2 tháng thôi nghe, các em phải cố gắng lên!”
Bọn tôi “lén” kháo nhau là “ông nầy hút như ống khói tàu, thành ra giọng nói khàn như ông Tây già!”

Thế nhưng thầy dạy bọn tôi chỉ khoảng độ 2 tháng thì thầy đổi về Sài Gòn.
Mấy năm sau thì được tin thầy là Dân Biểu Hạ Nghị Viện!

Điều mà bọn tôi tự hào về thầy là: thầy thuộc nhóm Dân Biểu đối lập, không đứng vào hàng ngũ bọn “gia nô” chuyên “nâng bi” “Ton Ton” Nguyễn Văn Thiệu!

Sau năm 1975, bọn tôi không nghe tin tức gì của thầy Trúc! mãi cho đến năm 2014 bọn tôi mới biết tin thầy sống ở Pháp qua bức hình chụp của chị Phan Thị Hạnh HD 64 - 71, chụp chung với thầy tại Pháp! (Fore de Paris - hình đính kèm)


Và mới hôm qua, 18/01/2016, Hồng Nhan HD 68 – 75 thông báo trên diễn đàn Nam Cali là đã liên lạc được với thầy để cùng góp tiếng cho diễn đàn Cựu Học Sinh Hoàng Diệu!

Vậy là biết tin thêm một thầy còn sống, khỏe! Vui ơi là vui!

(19/01/2016, Lý Văn Hào HD 64 – 71)

Lý Văn Hào chs HD 64-71

 

 

 
 
 
 
Last updated 01/20/2016

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2