banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Mời thưởng thức hương vị Bánh Tét Tết Quý Tỵ Nam California 2013 - do Minh Tâm và Bạch Lan 70-77 cung cấp - Bánh Tét và bánh mứt do Bạch Lan phụ trách nấu nướng

Click vào hình để xem hình lớn hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last updated 02/08/2013

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2